ULYANA (the year of birth is unknown - † after 1360), Princess of Moscow and the Grand Princess of Vladimir, since 1332 the second wife of Ivan Danilovich Kalita, Prince of Moscow and the Grand Prince of Vladimir

Biography

The second wife of Ivan Danilovich Kalita Ulyana is known to researchers thanks to the will of the Prince of Moscow and the Grand Prince of Vladimir Ivan Ivanovich, as well as from references in the Rogozhsky chronicler. Her origin, like the year of birth, is unknown. Ulyana married Ivan Danilovich after the death of his first wife, Elena in 1331. Most likely, the wedding took place in accordance with the tradition of enduring an annual mourning in 1332. Ulyana outlived her husband for twenty years. According to the will of Ivan Ivanovich, she became the owner of numerous lands. It is not known for certain whether Ivan and Ulyana had common children. A. V. Ekzemplyarsky believed that Ulyana, after Ivan's death, had a daughter unknown by name [4, p. 79]. V.A. Kuchkin believes that in the second marriage the prince had two daughters - Maria and Feodora [3, p. 13]. The exact date of Ulyana's death is unknown, presumably after 1360.

Children

  • Maria (died at a young age) [1, p. 14]
  • Theodosia / Feodora, Princess of Belozersk, since the end of 1340s - early 1350s was the wife of Prince Feodor Romanovich of Belozersk [II, p. 93]

Demesne

Volosts Surozhik, Beli, Luchinskoe, Mushkova Gora, Izhva, Ramenka, the settlement of knyazhe Ivanova, Vorya, Korzenyevo, Rogozh (Rotozh), Zagarye, Vokhna, Selna, Guslitsa, Sherna-town, Lutsinskoe on the r. Yauza with a mill, Deuninskoe [I, p. 10; 1, p. 271-272].

Sources

I. Dukhovnye i dogovornye gramoty velikikh i udel'nykh kniazei XIV–XVI vv. / Podg. k pechati L.V. Cherepnin. M.; L., 1950.

II. PSRL. T. XV. Rogozhskii letopisets. Tverskoi sbornik. Tver', 2000.

Bibliography

1.      Kuchkin V.A. Dukhovnye gramoty moskovskogo velikogo kniazia Ivana Ivanovicha Krasnogo // Srednevekovaia Rus'. Vyp. V. M., 2004. S. 191–280.

2.      Kuchkin V.A. Zaveshchanie Ivana Kality // Drevniaia Rus'. Voprosy medievistiki. № 1 (31). 2008. S. 95–108.

3.      Kuchkin V.A. Moskovskie Riurikovichi (genealogiia, demografiia) // Istoricheskii vestnik. 2013. № 4 (151). S. 6–73. 

4.      Ekzempliarskii A.V. Velikie i udel'nye kniaz'ia severnoi Rusi v tatarskii period s 1238 g. po 1505 g.: biograficheskie ocherki po pervoistochnikam i glavneishim posobiiam. T. 1. Velikie kniaz'ia Vladimirskie i Vladimiro-Moskovskie. SPb., 1889.